De tickets voor de editie van 2024 komen snel online. Nog even geduld.

Ticket kwijt?

Kan u uw ticket niet terugvinden?

U kan uw tickets opvragen via de website van Eventsquare: https://www.eventsquare.co/nl/find-my-order

Problemen met uw ticket(s)

Gelieve uw tickets af te printen

Uw tickets worden u toegestuurd als .pdf document. Om deze uit te printen moet u beschikken over het meest recente .pdf programma en over een juist geïnstalleerde printer. Mocht u hier niet over beschikken dan kunt u uw tickets ook printen bij een printshop.

Details:

 • Om uw tickets optimaal te kunnen scannen bij de ingang van het evenement, vragen wij u deze te printen op A4-formaat.
 • Het printen in kleur is niet noodzakelijk (tenzij anders vermeld op het ticket).
 • Mocht het printen van het .pdf bestand niet lukken dan kunt u deze eventueel converteren naar een .jpg bestand.

Let op! Houdt u er rekening mee dat de het de QR-CODE op het tickets is dat gescand moet worden. Zorgt u er daarom voor dat deze zichtbaar en duidelijk is op uw geprinte ticket

Kan u uw ticket niet terugvinden?


U kan uw tickets opvragen via de website van Eventsquare: https://www.eventsquare.co/nl/find-my-order

Verdere vragen of iets onduidelijk?


U kan steeds via mail bij ons terecht via replayfestival@qualitainment.be
Tijdens het festival zullen we geen mails meer beantwoorden (zowel via facebook, instagram als per mail). Gelieve dus tijdig uw vragen te stellen.

Wij zijn beschikbaar tot vrijdag 20 april om 18u. voor al uw vragen. Nadien zijn we niet meer bereikbaar. Gelieve dus tijdig uw vragen te stellen.

VIP ?

Een VIP ticket geeft je:

- Toegang tot de VIP-zone.
Op vrijdag is deze in de Serre (Chique Afterwork) en de This is 90s/Retro-tent.
Op zaterdag in de Serre (main stage), Illusion/Memories-tent en Kick Da Bass-X-tent

- Voucher voor gratis coupe bubbles

- Gratis toiletgebruik

Belangrijk om weten als je een ticket koopt voor Afterwork of Replay Festival:

Belangrijk om weten als je een ticket koopt voor Afterwork of Replay Festival:

 • Uw ticket is enkel geldig op vrijdag 20/09/2024 (Afterwork Festival) of zaterdag 21/09/2024 (Replay Festival) of beide voor het combi ticket en geldt slechts voor 1 toegang tot het terrein van Afterwork/Replay Festival. Het ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald.
  Alle bezoekers moeten te allen tijde hun identiteitskaart kunnen tonen en bewijzen dat ze 16 zijn. Voldoet u niet aan de minimumleeftijd, wordt de toegang geweigerd. Ook als je een geldig kaartje hebt. Tickets worden niet vergoed.
  Toegang onder 16 jaar is enkel mogelijk ineen een ouder of voogd u continu begeleid.
 • Als je het festivalterrein betreedt, moet je je ticket bij de ingang afgeven zodat het gescand kan worden. Het ticket wordt niet omgewisseld, noch terugbetaald. Zodra je het festivalterrein verlaat, moet je een nieuw kaartje kopen. IN=IN & UIT=UIT
  Bij betreding van het terrein moet dit ticket afgegeven worden ter controle. Als je het festivalterrein verlaat heb je een nieuw ticket nodig om het festivalterrein te betreden. Als je een toegangsbewijs vervalst om het festivalterrein te betreden, word je strafrechtelijk vervolgd. LET OP: Als Replay Festival uitverkocht is, kun je GEEN ander kaartje kopen.
 • Betreding van dit evenement impliceert mogelijke aftasting. Als je het festivalterrein betreedt, is er een mogelijkheid dat je gefouilleerd wordt. De beveiliging kan de eigenaars van een ticket of gratis toegangsticket vragen zich vrijwillig te onderwerpen aan een oppervlakkige controle indien ze van hetzelfde geslacht als zijzelf.
 • Niet toegelaten op het terrein: dieren, glas, flessen, drugs, eigen eten & dranken, wapens of scherpe voorwerpen (die als wapen gebruikt kunnen worden), alle andere gevaarlijke objecten, het maken van vuur en wildplassen
 • Bezoekers die een medische aandoening hebben en dagelijks medicijnen moeten slikken, dienen hun medicatieschema mee te brengen. Dit kan opgevraagd worden via https://www.mijngezondheid.belgie.be/
 • Replay Festival en Afterwork Festival hebben een zeer streng drugsbeleid. Er zal streng opgetreden worden bij overtredingen met sancties en boetes tot gevolg. Drugs en wapens zijn ten strengste verboden. Als we drugs of wapens ontdekken, zullen we onmiddellijk de politie verwittigen.
 • De organisatie heeft het recht om mensen te weigeren of van het terrein te verwijderen indien zij bovenstaande regels niet respecteren zoals:
  * Mensen onder invloed van drugs, alcohol of een ander stimulerend middel.
  * Mensen die door de organisatie of de bestuurlijke of gerechtelijke autoriteiten zijn afgewezen voor een voormalig festival.
  * Mensen die door manifest gedrag gewelddadig blijken te zijn en de openbare orde willen verstoren.
  * Mensen die zich verzetten tegen de controle en de bodycheck door de beveiliging en de lokale autoriteiten van het festivalterrein.
  * Mensen die zich verzetten tegen het overhandigen van hun spullen als ze als gevaarlijk of verboden worden beschouwd.
  * Mensen die in strijd zijn met één of meerdere artikelen van de huisregels.
 • De houder neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.
 • Vanaf 23.00 uur heeft de organisatie het recht om bezoekers te weigeren, ook al hebben ze een geldig toegangsbewijs of een gratis toegangsticket van de organisatie.
 • Afterwork/Replay Festival gaat door in het Netepark, een mooi stukje natuur in het hartje van Herentals, dus vragen wij de feesters om het terrein zo proper mogelijk te houden en de afgesloten zones niet te betreden.
  Bezoekers zijn alleen toegestaan ​​in de voor het publiek toegestane ruimtes. Alle andere gebieden zijn verboden.
 • Wij raden iedereen aan om met de fiest te komen of het openbaar vervoer te gebruiken om naar het festival te komen. (hou rekening met de uurregeling via de website van De Lijn (bus) of de NMBS (trein) met rond 23u de laatste vertrekmogelijkheid in verschillende richtingen)
 • Het is verboden aan derden om flyers te verdelen of posters op te hangen tijdens het evenement. Geen flyers noch posters of andere promomaterialen (sampling, stickers, ...) op straat, toegangswegen of op het terrein zelf. Indien interesse in promotie van uw event, bekijk onze promotie mogelijkheden.
 • Digitale fototoestellen en video camera's zijn toegelaten met uitzondering van (semi) professioneel foto- en videomateriaal. Dit materiaal is enkel toegestaan met een persaccreditatie.
 • De organisatie heeft het recht om een auto die verkeerd geparkeerd staat weg te slepen. De organisatie heeft een overeenkomst met de Lokale Politie. De auto wordt weggesleept op kosten van de overtreder. De overtreder zal door de lokale politie worden verhoord.
 • Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement kan gefilmd of gefotografeerd worden. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor Afterwork/Replay festival. Foto's of films die op het terrein genomen worden tijdens Afterwork/Replay festival mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.
 • De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.
 • Bij annulatie van het evenement door overmacht worden de tickets overgezet naar de volgende editie of kunnen bij uitzondering ticketgelden teruggevraagd worden. Dit is het bedrag van de tickets zonder de service fee van de ticketprovider.
 • De persoonlijke gegevens eventueel ontvangen bij de aankoop van het ticket kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • GEEN SELFIE-STICKS ! ! !
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie